top of page

SOFROLOGIE

Sofrologie werd in het leven geroepen door A. Caycedo en betekent “de leer van de harmonie van het bewustzijn”. Eén van de doelstellingen is een evenwicht te vinden tussen lichaam en geest. Voor deze psycho-lichamelijke methode vond A. Caycedo inspiratie zowel in Westerse relaxatietechnieken (Schultz, Jacobson) als in Oosterse disciplines (yoga, Tibetaans boeddhisme, zen meditatie).

Sofrologie is echter niet enkel een relaxatietechniek. Het is ook een zekere attitude en een geheel van technieken. Men gaat aan de slag met de technieken door te oefenen en te experimenteren, om tenslotte te komen tot een integratie.

Principes zoals positief denken en het bewust zijn van het heden zijn hier terug te vinden. Zich bewust zijn van het hier & nu, van de omgeving en van wat men beleeft. Er bestaan verschillende technieken in de sofrologie. Er zijn zowel fysieke  als mentale oefeningen. Afhankelijk van de sessies werkt men al staand, zittend of liggend.

Men zou Sofrologie kunnen vergelijken met een werktuigendoos. Samen gaan we deze werktuigen ontdekken en zullen we de sessies opbouwen in functie van jouw behoeftes en verwachtingen. De bedoeling is dat jij zelfstandig wordt en jouw gepast “werktuig” kunt gebruiken in jouw dagelijks leven.

Toepassingsgebieden van de sofrologie:
 

  • Stressbeheersing

  • Burn-out

  • Gebrek aan zelfvertrouwen

  • Slapeloosheid

  • Chronische pijn

  • Gebrek aan concentratie

Concreet:

Ik doe een individuele begeleiding. De eerste keer dat we elkaar ontmoeten vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin je mij jouw verwachtingen en behoeftes toelicht.

De sessies duren tussen 1 uur en 1 uur30.

bottom of page